Minneslunden

 

Uppdaterad 2019-07

 

Aska från sällskapsdjur som kremerats gemensamt (allmän kremering) begraver vi i vår minneslund.

(Se områdeskarta längst ner på denna sida).

Minneslunden är öppen för besökare dygnet runt – alla dagar på året!

 

En naturlig plats

Minneslunden invigdes november 2017 och är en naturlig minneslund.

Den är inte etablerad som en japansk trädgård med vattenfall och planterade blommor, utan en tidigare skogshage i naturen. Så naturligt det bara går!

Vår önskan är att kunna erbjuda en lugn plats för smådjursägare att komma till för att sörja och minnas.

Gränserna för minneslunden (gul-markerade linjer i kartan nedan) är inte utmärkta på plats.

Ett hygge angränsar norrut och ett gärde söderut.

Det finns bänkar och bord för besökare som vill vila fötterna eller sitta ner och fika.

Vi arbetar kontinuerligt med minneslunden för att den skall bli så vacker och fridfull som möjligt.

 

Askan grävs ner

Minneslunden är avsedd för ett gravskick av anonym karaktär. Här begraver Ett värdigt slut askan efter sällskapsdjur utan att dess läge markeras.

Begravning av aska sker endast av Ett värdigt slut. Det sker under värdiga former och utan närvaro av djurägare.

Begravningen av aska efter djur som kremeras under vinterhalvåret kan dröja ett tag beroende på huruvida det är tjäle i marken eller inte.

 

Regler för besökare

• Det är inte tillåtet att själv begrava eller sprida aska i minneslunden.

• Ett värdigt slut ansvarar för skötseln av minneslunden.
• Besökare är välkomna att medverka till utsmyckning med snittblommor och gravljus.

• Vänligen kasta papper och annat avfall på avsedd plats.

• Kopplade sällskapsdjur som inte stör lugnet är välkomna i minneslunden.
• Vänligen respektera denna minneslund för vad det är, och andra besökares önskan om ett rofyllt och stilla besök.

 

 

Klicka här för karta och vägbeskrivning till minneslunden