Vanliga frågor

 

– "Om jag kommer med mitt djur, kremerar ni det medan jag väntar"?
Vi kan tyvärr inte erbjuda den servicen.

Vi kremerar djur i turordning och i väntan på kremering förvarar vi alla smådjur i kylrum.

 

– "Hur lång tid tar det att få tillbaka askan"?
Det tar normalt 2 veckor.

 

– "Får jag sprida askan efter mitt djur var jag vill"?
Askan kan du spara, sprida ut eller gräva ner där du själv vill.

 

– "Vad händer med askan om jag väljer att inte få tillbaka den"?
Askan efter hästar tranporterar vi till en askanläggning som tar hand om askan.

Askan efter smådjur begraver vi i vår minneslund.

 

– "Hur vet jag att askan jag får tillbaka verkligen är från mitt djur, och endast från mitt djur"?
Det kan du inte veta. Det vet bara vi!

Det är ett förtroende som vi hoppas du ger oss och som är det mest heliga och viktigaste för oss.

Vi har noggranna rutiner för märkning och hantering av djur som skall separatkremeras, och det är naturligtvis ENDAST ett djur i ugnen år gången vid separat kremering.

De djur som separatkremeras har en ID-märkning som följer djuret genom hela processen för att noggrant säkerställa dess identitet. Detta är mycket viktigt och sköts väldigt noga.

 

– "Jag vill vara med då mitt djur placeras i ugnen och bevaka hela kremerings-processen, är det möjligt"?
Nej, det går tyvärr inte! Av många olika anledningar så tillåter vi inte det.

Detta på grund av dels försäkringsvillkor, risk för personskador (däribland brännskador), tvång av arbetsskyddskläder, personuppgifts-sekretess, exponering av avlivade djur samt många andra praktiska skäl.

 

– "Kremerar ni andra djur än hästar och smådjur"?
Ja, bara djuret får plats i någon av ugnarna så gör vi det. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

– "Behöver ni se hästpasset när ni kommer"?
Ja, om vi ombesörjer avlivningen så behöver vi identifiera hästen via passet. Passet makulerar vi efteråt med stämpel och signatur.

 

– "Och om min häst är så gammal att den inte har något pass"?
Vi behöver säkerställa att det verkligen är din häst vi avlivar. Finns det något dokument i din ägo som bedyrar det? Försäkringsbrev eller köpekontrakt?

Är din häst helt dokumentlös så får du fylla i blanketten ”Anhållan om avlivning” där du skriver under med din namnteckning och visar legitimation på att du äger hästen. På något sätt löser vi det!

 

– "Hur fungerar det med transport/handelsdokument"?
Handelsdokument  SJV D135 (ofta kallat transportdokument) skall i original, utfärdat och undertecknat av avsändaren (djurägaren), finnas med vid transporten tillbaka till djurkrematoriet. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten.

Då detta kan vara krångligt att sätta sig in i och förstå, så hjälper vi till med denna tjänst. Vi tar med oss ifylldt handelsdokument för påskrift av djurägaren, som får en kopia av dokumentet.

 

– "Får jag skicka tillbehörigheter med mitt djur till kremeringen"?
Självklart kan tillhörigheter såsom leksaker, halsband, grimmor, täcken, koppel, reflexvästar och blommor mm följa med vid kremering. Vissa fleece-filtar avlägsnar vi då materialet försämrar askans kvalité. Metallbitar och andra hårda material avlägsnar vi från askan då de kan skada ask-kvarnen.

 

– ”Mitt försäkringsbolag vill ha ett intyg på att min häst är avlivad. Kan ni lösa det”?

Absolut! Om vi erhåller id-nummer från hästpasset samt försäkringsnummret så utfärdar vi ett s k kassationsintyg som vi tar med oss. Innan avlivning identifierar vi hästen med hjälp av informationen i hästpasset.

 

– ”Kan man få hjälp med endast avlivningen”?

Ja, både mekaniskt och kemisk avlivning  går att boka utan kremering.

 

– ”Behöver min häst vara avskodd när ni hämtar”?

Du behöver inte lägga tid och pengar på att sko av din häst. Skorna kan sitta på!

 

– "Kan jag själv komma till er med mitt djur"?
Javisst! Efter överenskommelse kan du själv komma och lämna här på gården.