Så hanterar vi Covid-19

 

Uppdaterad 2020-05

 

Även vår verksamhet påverkas av situationen som råder.

Vi ändrar i våra rutiner på många sätt, och de största förändringar vi gör är följande:

 

• Vi undviker fysisk kontakt i så stor utsträckning som det går.

 

• Vi begränsar tillgången till vårt mottagningsrum.

Privat lämning av djur samt uthämtning av askurna sker utanför mottagningsrummet, utomhus.

Planerade avlivningar av smådjur sker fortfarande i mottagningsrummet. Då väl vädrat och ordentligt ren-torkat och spritat förstås.

 

• Vid hämtning av smådjur hos privata djurägare går vi inte in till djurägaren utan vi möts upp för att hämta djuret utomhus.