Minneslunden

 
Uppdaterad 2024-04-08
 
Begravning av aska i minneslunden
Arbetet med att begrava aska har åter startat efter vintern.
 
Samtlig aska från allmän kremering av sällskapsdjur
All aska från sällskapsdjur som Ett värdigt slut kremerat gemensamt (allmän kremering) begravs i vår fina minneslund.
(Se områdeskarta längst ner på denna sida).
Minneslunden är öppen för besökare dygnet runt – alla dagar på året!
För att bevara vår naturliga minneslund och dess gångväg dit, så vinterunderhålles (plogas och halkbekämpas) den normalt inte. Vid tjäle och snödjup så pausar vi dessutom arbetet med att begrava aska i minneslunden.
 
En naturlig plats
Minneslunden invigdes november 2017 och är en naturlig minneslund.
Den är inte etablerad som en japansk trädgård med vattenfall och bersåer, utan en tidigare skogshage i naturen. Vi trimmar inte hela minneslunden utan gräset väger på sina ställen högt.
Så naturligt det bara går helt enkelt!
Vår önskan är att kunna erbjuda en lugn plats för smådjursägare att komma till för att sörja och minnas.
Gränserna för minneslunden (gul-markerade linjer i kartan nedan) är inte utmärkta på plats.
Ett gärde angränsar söderut och f n ett hygge norrut. Hygget hoppas vi skall växa upp snabbt och ge lä till alla besökare.
Det finns bänkar och bord för besökare som vill vila fötterna eller sitta ner och fika i lugn och ro.
Från och med sommaren 2021 finns nu dels en efterfrågad anslagstavla med möjlighet att fästa fotografier och andra minnessaker, och dels flera nya platser för att ställa gravljus i.
Vi arbetar kontinuerligt med minneslunden för att den skall bli så vacker och fridfull som möjligt.
 
Askan grävs ner
Minneslunden är avsedd för ett gravskick av anonym karaktär. Här begraver Ett värdigt slut askan efter sällskapsdjur (ej häst*) utan att dess läge markeras.
Begravning av aska sker endast av Ett värdigt slut. Det sker under värdiga former och utan närvaro av djurägare.
Normalt sett så finns askan begravd i minneslunden tre veckor efter kremering.
Under vinterhalvåret kan begravningen av aska försenas om det är tjäle i marken.
* Att askan efter häst inte begravs i minneslunden beror på de stora volymerna. Vi begraver askan med grävmaskin och den vill vi inte förstöra minneslunden med.
 
Minneslunden vinterunderhålles normalt inte
Ibland hinner vi inte med då snön kommer, men vi försöker se till så att det går att komma fram till bord och bänkar, samt att parkeringen blir plogad.
Är du osäker på om det är framkomligt? Ring oss gärna för dagsstatus.
 
Regler för besökare
• Det är inte tillåtet att själv begrava eller sprida aska i minneslunden.
• Ett värdigt slut ansvarar för skötseln av minneslunden.
• Besökare är välkomna att medverka till utsmyckning med snittblommor, gravljus, stenar, fotografier och andra prydnadsföremål i hela minneslunden. Observera att Ett värdigt slut inte ansvarar för dessa utsmyckningar. Vi städar undan utsmyckningar som efter en tid blir förstört i väder och vind.
• Vänligen kasta papper och annat avfall på avsedd plats.
• Kopplade sällskapsdjur som inte stör lugnet är välkomna i minneslunden.
• Vänligen respektera denna minneslund för vad det är, och andra besökares önskan om ett rofyllt och stilla besök.
 
 
Klicka här för karta och vägbeskrivning till minneslunden