Vanliga frågor

 
– ”Måste jag själv vara närvarande vid avlivningen av min häst”?
Du behöver naturligtvis inte tvinga dig själv att vara med om detta!
Meddela oss det redan vid bokningen så att vi kan planera därefter.
 
– "Om jag kommer med mitt djur, kremerar ni det medan jag väntar"?
Det kan vi desvärre inte. Processen har fler moment än bara kremeringen. Askan skall svalna, malas och fyllas i en träurna. Träurnan skall sedan märkas och göras i ordning för leverans. Hela den proceduren görs med många askor/urnor tillsammans och rutinen för detta är väl inarbetad. Vi kan därför inte erbjuda special-arrangemang för specifika djurägare/djur.
 
– ”Behöver min häst vara avskodd när ni hämtar”?
Du behöver inte lägga tid och pengar på att sko av din häst. Skorna kan sitta på!
 
– "Hur lång tid tar det att få tillbaka askan"?
Det tar normalt 2 veckor.
Om du vill kan vi mot frakttillägg skicka askurnan/askkistan till din hemadress.
 
– "Får jag sprida askan efter mitt djur var jag vill"?
Askan kan du spara, sprida ut eller gräva ner där du själv vill.
Askan klassas som 100% steril och har ingen negativ milöpåverkan.
Innan vi maler askan avlägsnar vi alla eventuella metaller.
 
– "Vad händer med askan om jag väljer att inte få tillbaka den"?
Askan efter hästar begraver vi på vår mark i angränsning till minneslunden. Platsen är inte utmärkt.
Samtlig aska efter smådjur maler vi först i en askkvarn, avlägsnar alla eventuella metaller och begraver sedan i vår minneslund.
 
– "Hur vet jag att askan jag får tillbaka verkligen är från mitt djur, och endast från mitt djur"?
Det vet du dessvärre inte. Det vet bara vi!
Vi hoppas dock att vi har ditt fulla förtroende för detta.
Vi har noggranna rutiner för märkning och hantering av djur som skall separatkremeras, och det är naturligtvis ENDAST ett djur i ugnen år gången vid separat kremering.
De djur som separatkremeras har en ID-märkning som följer djuret genom hela processen för att noggrant säkerställa dess identitet. Detta är naturligtvis mycket viktigt och sköts väldigt noga. Det får helt enkelt inte bli fel!
 
– "Jag vill vara med då mitt djur placeras i ugnen och bevaka hela kremerings-processen, är det möjligt"?
Av många olika anledningar så tillåter vi inte det.
Det har att göra med försäkringsvillkor, risk för personskador (däribland brännskador), tvång av arbetsskyddskläder, personuppgifts-sekretess, exponering av avlivade djur samt många andra praktiska skäl.
 
– "Kremerar ni andra djur än hästar och smådjur"?
Ja, bara djuret får plats i någon av ugnarna så gör vi det. Kontakta oss så berättar vi mer.
 
– "Behöver ni se hästpasset när ni kommer"?
Ja, om vi ombesörjer avlivningen så behöver vi identifiera hästen via passet. Passet makulerar vi efteråt med stämpel och signatur.
 
– "Och om min häst är så gammal att den inte har något pass"?
Vi behöver säkerställa att det verkligen är din häst vi avlivar. Finns det något dokument i din ägo som bedyrar det? Försäkringsbrev eller köpekontrakt?
Är din häst helt dokumentlös så får du fylla i blanketten ”Anhållan om avlivning” där du skriver under med din namnteckning och visar legitimation på att du äger hästen. På något sätt löser vi det!
 
– "Hur fungerar det med transport/handelsdokument"?
Handelsdokument  SJV D135 (ofta kallat transportdokument) skall i original, utfärdat och undertecknat av avsändaren (djurägaren), finnas med vid transporten tillbaka till djurkrematoriet. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten.
Då detta kan vara krångligt att sätta sig in i och förstå, så hjälper vi till med denna tjänst. Vi tar med oss ifylldt handelsdokument för påskrift av djurägaren, som får en kopia av dokumentet.
 
– "Får jag skicka tillbehörigheter med mitt djur till kremeringen"?
Självklart kan tillhörigheter såsom leksaker, halsband, grimmor, täcken, koppel, reflexvästar och blommor mm följa med vid kremering. Vissa fleece-filtar avlägsnar vi då materialet försämrar askans kvalité. Metallbitar och andra hårda material avlägsnar vi från askan då de kan skada ask-kvarnen.
 
– ”Mitt försäkringsbolag vill ha ett intyg på att just min häst är avlivad. Kan ni lösa det”?
Absolut! Efter avlivningen så kopierar vi uppgifterna från hästpasset. Därefter så utfärdar vi ett s k kassationsintyg som vi skickar i pdf-format via e-post. Innan avlivning identifierar vi hästen med hjälp av informationen i hästpasset.
 
– ”Kan man få hjälp med endast avlivningen på häst”?
Ja, avlivning går att boka utan kremering.
 
– "Kan jag själv komma till er med mitt djur"?
Javisst! Efter överenskommelse kan du själv komma och lämna här på gården.