Avlivning häst

 
Hur man ska avliva sin häst är en sak man inte gärna diskuterar. Och det är ingen tvekan om att det är en tragisk och besvärlig fråga. Därför är det bra om du har tänkt igenom hur du vill att din häst ska tas omhand när det är dags att ta farväl.
 
Mekanisk avlivning
Avlivning med bultpistol och avblodning.
Läs mer hur det går till här.
Vi innehar naturligtvis kompetensbevis för avlivning av häst utfärdat av Jordbruksverket.
(EG, 1099/2009).
 
Kemisk avlivning
Farmakologisk (medicinsk/kemisk) avlivning får endast utföras av veterinär.
Läs mer hur det går till här.
 
I ett nödläge, en olycka eller plötslig sjukdom, kanske hästen måste avlivas omedelbart. Det första du bör göra då är att kontakta en veterinär som ställer en diagnos och avgör om hästen verkligen ska avlivas. Ditt försäkringsbolag kanske till och med kräver ett intyg från veterinär.
 
Om din häst är gammal eller har en kronisk sjukdom har du mer tid att tänka på var och hur din häst ska avlivas. Hemma på gården, på djursjukhuset eller hos veterinären. Då vet du också var vi ska hämta din häst.
 
Nedan följer lite information rund de olika alternativen kring avlivning.